آگهي تجديد مناقصه عمومی يك مرحله‌اي10/97

نوبت اول 

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد

1-اجراي روشنايي نقطه‌اي محل تقاطه همسطح‌هاي حادثه ساز راههاي استان تهران به شماره 200974572000055

2-عمليات متفرقه راهداري و نگهداري راههاي حوزه استحفاظي شهرستان‌هاي ري، پيشوا و ورامين 200974572000056

3-تهيه مصالح و اجراي خط كشي راههاي حوزه استحفاظي شرق استان تهران به شماره 200974572000057

4-تهيه مصالح و اجراي خط كشي راههاي حوزه استحفاظي غرب استان تهران به شماره 200974572000058

5-تهيه، نصب و جمع آوري گارد ريل‌هاي آسيب ديده راه‌هاي شرق استان تهران به شماره 200974572000059

6-ترميم و بازسازي و تقويت پل‌هاي نمرود و سيد آباد و پل دوم مبارك آباد به شماره 200974572000060

7-مرمت و بازسازي و اجراي گابيون و ديوار در محور زردبند فشم به شماره 200974572000061

8-درزگيري و لكه‌گيري جاده اصلي تهران- گرمسار به شماره 200974572000062

9-لكه‌گيري جاده قديم تهران- ساوه به شماره200974572000063

10-لكه‌گيري و درز گيري محور واوان و كمربندي دوم تهران به شماره200974572000064

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاريخ 25/07/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 9 صبح روز يكشنبه تاريخ 06/08/1397

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت10 صبح روز يكشنبه تاريخ  06/08/1397

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 316

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد