مناقصه عمومي

شماره 1-8

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند را با مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه توانایی اجرای کار و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و صنوف وابسته و همچنین تاییدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی را دارند، واگذار نماید:

جمع کل برآورد : 3.332.700.000 ریال

نوع مناقصه : عمومي يك مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 166.635.000ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيد گرديده است.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 19/08/97 تا پايان وقت اداري 23/08/97

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا پايان وقت اداري، مورخ 03/09/97

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند (به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها : 05/09/97 ، ساعت10 صبح  (اتاق جلسات)

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/1.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)

                        شرکت عمران شهر جدید پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد