فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

 دفع آبهاي سطحي خروجي شهر به سمت گيلانغرب

(نوبت دوم)

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومی دفع آبهاي سطحي خروجي شهر به سمت گيلانغرب به شماره ۲۰۰۹۷۵۲۸۷۰۰۰۰۰10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 19/8/1397 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 23/8/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 3/9/1397

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 8:00 روز دوشنبه تاریخ 5/9/1397

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌هاي الف:

 آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: 08342222442

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 

حيدري شهردار سرپل ذهاب


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد