آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران عمومی

دو مرحله‌ای نوبت اول

کد: 14/97-200-ر

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس صورت‌جلسه ‌شماره 19/698 مورخ 20/06/1397 هیأت‌ مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس و صورت‌جلسه شماره 45/1002/م/97 مورخ 03/07/1397 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، جهت مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات آماده‌سازی بخش غربی معابر فاز 8 شهر جدید پردیس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران اقدام نماید.

1- موضوع: تکمیل باقیمانده عملیات آماده‌سازی بخش غربی معابر فاز 8 شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله‌ای

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 200971098000042 کلیه مراحل انجام مناقصه از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم‌عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد ‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن 88969737 و 85193768 و دفتر مرکز به شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت ‌دوست- پلاک 15 مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد، را نیز انجام دهند.

3- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر 17 آزاد راه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین‌ شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.

4- مدت پیمان: 12 ماه شمسی. 

5- مبلغ برآورد اولیه: معادل 235.735.558.473 (دویست ‌و سی‌ و پنج ‌میلیارد ‌و هفت‌صد و سی ‌و پنج‌ میلیون ‌و پانصد و پنجاه‌ و هشت ‌هزار و چهارصد و هفتاد و سه)ریال، به‌صورت30% نقد و 70% تهاتر.

6- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: حداقل رتبه 4 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش‌ ماه اعتبار داشته باشد.

 7- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و همچنین به منظور سنجش توان مالی مناقصه‌گر، ارائه صورت‌های حسابرسی ‌شده آخرین سال‌ مالی الزامی‌است. در صورت عدم ‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند ارزیابی کیفی حذف می‌گردد. 

8- دریافت  اسناد استعلام  ارزیابی‌ کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): از روز یک‌شنبه مورخ 20/08/1397 لغایت روز چهار‌شنبه مورخ 30/08/1397 از ساعت 08:00 الی 19:00 قابل‌ دسترس است.

9- تحویل اسناد استعلام  ارزیابی‌کیفی:

9-1- به ‌صورت الکترونیکی تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 17/09/1397 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری شود.

9-2- به‌ صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 17/09/1397 به‌ دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

10- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد استعلام  ارزیابی کیفی: ساعت 11:30 روز دو‌شنبه مورخ 19/09/1397، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

11- هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): 400،000 (چهارصد ‌هزار) ریال است.

12- مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند و پس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.

13- سایر موارد و مشخصات در اسناد استعلام  ارزیابی‌کیفی مندرج می‌باشد.

نشاني: كيلومتر 17 آزاد راه تهران- پردیس، نرسيده به بومهن، شهر جديد پرديس؛ تلفن: 600 و 500 و 76275400- 021و فاكس:76273422- 021

آدرس وب سایت:   www.pardis-ntoir.gov.ir

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد