آگهی فراخوان مزایده عمومی بانک سپه استان خوزستان

مزایده داخلی 97/3

بانک سپه منطقه خوزستان در نظر دارد اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در سطح استان از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید از املاک دریافت شرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات خود به نشانی: خوزستان اهواز خیابان سلمان فارسی بین خ حافظ وکتانباف مدیریت شعب بانک سپه منطقه خوزستان طبقه اول دایره پشتیبانی و خدمات با تلفن 7- 32237756-061 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات و شرایط :

1-جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارایه فیش واریزی به مبلغ 000 200 ریال بحساب 477010000 درآمد متفرقه اقدام فرمایید.

2-مزایده گران می‌بایست معادل 5 درصد از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب بستانکاران موقت 460910005 نزد شعبه سلمان فارسی اهواز کد 1761 واریز و اصل فیش واریزی را به همراه اوراق مزایده با درج قیمت پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل نمایند.

3-مهلت خرید و دریافت اسناد از روز یکشنبه مورخ  13/08/97 به ‌مدت 10 روز کاری تا مورخ 26/08/97 ساعت 14 می‌باشد.

4-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز دو‌شنبه مورخ 28/08/97 ساعت 14 می‌باشد.

5-بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی در ساختمان مرکزی بانک سپه واقع در تهران میدان آرژانتین ابتدای بلوار آفریقا خیابان نوروز (ساختمان نگین سپه) می‌باشد که متعاقباً اعلام می‌گردد.

نحوه فروش: نقد یا نقد و اقساط


ردیف

آدرس ملک

شماره پلاک‌ثبتی

نوع کاربری

متراژ

قیمت پایه کارشناسی

وضعیت ملک

نحوه فروش

توضیحات

عرصه

اعیان

1

اهواز کیانپارس مطهری شرقی مجتمع مسکونی کاویانی پلاک 35 طبقه 5

17344/5

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

84/83

2,263,680,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک پارکینگ و انباری ندارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

2

اهواز کیان آباد خیابان 13 شرقی بین کیان آباد و شهید وهابی پلاک 31

692 باقیمانده

مجتمع آپارتمان مسکونی

قدراسهم

585

14,040,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک به صورت یک مجتمع در آمده که افراز نشده است و به صورت کلی و یکجا با شرایط موجود به فروش می‌رسد

3

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه اول واحد عقب

6557/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

08/99

1,300,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ دارد و فاقد انباری و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

4

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه اول واحد جلو

6558/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

15/90

1,300,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ دارد و فاقد انباری و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

5

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه دوم  واحد عقب

6560/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

08/99

1,250,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک فاقد پارکینگ و انباری دارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

6

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه سوم  واحد جلو

6564/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

15/90

1,250,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک فاقد پارکینگ و انباری دارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

7

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه چهارم  واحد عقب

6566/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

08/99

1,200,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک فاقد پارکینگ و انباری دارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

8

اهواز - خیابان آزادگان 24 متری بین کوچه فرخ‌منش و رازی روبروی شمخانی مجتمع 16 واحدی نگین طبقه 2 واحد جلو

6/3080

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

6/48

800,000,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک پارکینگ ندارد با شرایط موجود به فروش می‌رسد

9

اهواز آسیا آباد- خیابان سینا بین خیابان یک و دو   پلاک 26

4328

سرقفلی مغازه تجاری

80/134

86/79

1,500,000,000

تخلیه

نقد

محل سرقفلی در حال حاضر خالی از سکنه و مخروبه و از طبقه فوقانی به عنوان انبار استفاده می‌شود و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

10

اهواز باهنر خیابان دانش دو مجتمع چهار واحدی میخک پلاک 31 همکف 

10416/2726

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

41/96

1,156,920,000

عدم تخلیه

نقد

پارکینگ ندارد ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

11

اهواز-خیابان شریعتی خیابان شمخانی بین شریعتی و فردوسی پلاک 40

25/1875

مغازه تجاری

قدرالسهم

29/45

2,717,400,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک دارای یک نیم طبقه (بالکن) به مساحت 61/30 مترمربع می‌باشد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

12

اهواز-خیابان شریعتی خیابان شمخانی بین شریعتی و فردوسی پلاک 40

 

51/1875

مغازه تجاری

قدرالسهم

32/128

9,619,900,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک دارای یک نیم طبقه (بالکن) به مساحت 50/42 متر مربع و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

13

اهواز - میدان شهدا - پاساژ تجاری رضا ساختمان 1001 طبقه 6 واحد عقب

24/2948

آپارتمان تجاری

قدرالسهم

70/126

2,534,000,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک فاقد پارکینگ و انبار و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

14

اهواز - میدان شهدا - پاساژ تجاری رضا ساختمان 1001 طبقه 2واحد جلو

40/2948

آپارتمان تجاری

قدرالسهم

80/52

1,161,600,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک فاقد پارکینگ و انباری و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

15

اهواز اتوبان پاسداران جنب ترمینال زاگرس طبقه سوم واحد جلو

9369/913

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

63/85

1,883,860,000

عدم تخلیه

نقد

ملک فاقد پارکینگ وانباری و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

16

شوشتر - کوی نیرو خیابان حافظ 15 ابتدای کوچه منزل دوم طبقه 1 جلو

7952/12

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

64/104

965,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ ندارد با شرایط موجود به فروش می‌رسد

17

شوشتر - کوی نیرو - لین 18 شرقی طبقه‌ی دوم جلو

10607/12

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

93/132

1,529,000,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک پارکینگ ندارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

18

شوشتر - خیابان ولی عصر ابتدای جاده به طرف بقعه سید محمد گلابی

620/14

ویلایی مسکونی

02/601

82/264

2,746,000,000

عدم تخلیه

نقد

68/280 سهم از 02/601 کل سهم شش دانگ مربوط به بانک می‌باشد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

19

گتوند خیابان استقلال کوچه کشاورز

709/54

ویلایی مسکونی

88/666

42/1072

5,733,000,000

عدم تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

در ملک مورد نظر دو ساختمان یکی ویلایی و دیگری آپارتمان چهار طبقه نیمه‌کاره احداث و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

20

خرمشهر کوت شیخ - پشت دانشگاه پیام نور - شاخه نهر عسکر

709

زمین مسکونی

79/5702

----

1,807,784,430

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

 

میزان مالکیت بانک 17/3 سهم مشاع از شش دانگ و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

21

خرمشهر - کوت شیخ بلوار بیت المقدس روبروی نمایندگی ایران ‌خودرو

1/711

زمین مسکونی

68/1728

---

1,071,781,600

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

22

خرمشهر کوت شیخ بلوار بیت‌المقدس روبروی نمایندگی ایران‌ خودرو

2/711

زمین مسکونی

52/8161

---

4,652,066,400

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

23

خرمشهر کوت شیخ خیابان شهیدمنیعات بین کوچه لاله و لادن

9

زمین

5/7644

---

18,346,800,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک قبلا مجتمع خانه‌های سازمانی بانک بوده که اکنون به صورت زمین در آمده و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

24

خرمشهر - خیابان کوروش کوچه شاهین

0/937

ویلایی مسکونی

42/489

225

2,319,318,000

عدم تخلیه

نقد

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

25

خرمشهر کوی آریا - خیابان منشعب از شهید کریمی پور روبروی دکه ابویاسین

1/929

ویلایی مسکونی

45/324

143

1,915,465,000

عدم تخلیه

نقد

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

26

خرمشهر کوی آریا خیابان زیبا‌سرا کوچه مریم سمت چپ

0/875

ویلایی مسکونی

64/353

176

2,012,468,000

عدم تخلیه

نقد

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

27

آبادان خیابان امام خمینی خیابان نادری انتهای کوچه بن‌بست مقابل فرعی چهارم

1981

زمین مسکونی

31/247

---

4,204,270,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

28

آبادان بلوار 22 متری ذولفقاری حد فاصل ذوالفقاری 79 و 81

747/3452

ویلایی مسکونی

56/142

114

1,425,552,000

عدم تخلیه

نقد

عرصه‌ی درج شده نظر کارشناس (طبق اعلام شهرداری) می‌باشد که در سند 32/145 مترمربع قید شده و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

29

آبادان کوی قدس ایستگاه 7 کوچه بوارده جنوبی خیابان البرز ردیف 2010

3/3082

ویلایی مسکونی

76/144

318/212

692,082,300

عدم تخلیه

نقد

ملک دو طبقه و 03/3 دانگ از شش دانگ سهم بانک و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

30

شادگان جاده‌ی ورودی از طرف ماهشهر شهرک صنعتی

1201/933

کارخانه صنعتی

3360

1308

8,644,500,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

31

شادگان نرسیده به میدان ابن‌اسکیت موسوم مسیر نبش خیابان دورقی

236/935

ویلایی مسکونی

48/211

180

900,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

32

ماهشهر کوی آزادگان خیابان حربن ریاحی

8001/11

ویلایی مسکونی

250

146

1,321,054,167

عدم تخلیه

نقد

ملک مشاع و 09/2 دانگ از شش دانگ سهم بانک می‌باشد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

33

رامهرمز خیابان طالقانی غربی بالای پاساژ احمدی طبقه دوم جلو

39/756

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

35/102

765,000,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک فاقد پارکینگ و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد