«آگهی مزایده عمومی» 

شهرداری مأمونیه در نظر  دارد با توجه به مجوز شماره 508-13/7/96 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری جایگاه سی ان جی متعلق به شهرداری به صورت اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی و واگذاری به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید بدینوسیله از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می­آید.     

شرایط عمومی :

ü      بازرسی ادواری و دوره‌ای هر شش ماه یکبار با شرکت های تحت صلاحیت شرکت نفت

ü      تعمیر نگهداشت جایگاه سی ان جی با شرکت‌های تحت صلاحیت شرکت ملی پخش

ü      کلیه هزینه‌های جایگاه از قبیل آب و برق و گاز و تلفن

ü      رعایت کامل دستور العمل های شرکت ملی پخش و پالایش

ü      بکارگیری نیروهای آموزش دیده با مدرک اپراتوری و تکنسین

ü      نظافت محوطه و فضای سبز و سرویس‌های بهداشتی                                                                                    

الف) واریز مبلغ  1.500.000 ریال به حساب شماره 3100001727008 به نام شهرداری مأمونیه نزد بانک ملی شعبه مأمونیه جهت خرید اسناد مزایده.

ب) واریز مبلغ  100.000.000 ريال سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3100001732001 به نام سپرده شهرداری مأمونیه که فیش واریزی داخل پاکت مربوطه ارائه شود.

ج) برنده مزایده مؤظف است اجاره 2 ماه را قبل از انعقاد قرارداد واریز نماید.

چ) شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست مجوز لازم از طرف شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی استان مرکزی را دارا باشند .

­ح ) شرکت کنندگان می­بایست از تاریخ نشرآگهی به مدت ده روز نسبت به دریافت اسناد مزایده به شهرداری مأمونیه (طبق آدرس ذیل) مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ن) ضمناً هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می­باشد.

و)ارائه تضمین به میزان ده درصد اجاره بها الزامیست .

ه) سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می‌ماند.

 ی)در صورت انصراف برنده مزایده از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : شهرداری مأمونیه واحد مالی

لازم به ذکر است اجرای ضوابط زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات پروژه‌ها وخدمات می­باشد.

((آدرس : زرندیه مامونیه خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))                                                                            

پرویز وفا-  شهـردار مـأمونیه 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد