آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را به پیمانکاران واجد صلاحيت واگذار نمايد.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ تضمین (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل

تحویل پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

22-11-97

تعویض سیم مسی

به کابل خودنگهدار

سیرجان : 312.650.000

17/09/97 لغایت 21/09/97

01/10/97

دبیرخانه

( حداکثر تا ساعت 15.30)

02/10/97

سالن کنفرانس ساعت 9 صبح

بافت : 407.700.000

منوجان : 330.850.000

ریگان : 359.150.000

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1.واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات  شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان 03432116086 - امور تدارکات و 5-03432110403 داخلی 1063) مراجعه نمایند.

2.مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir   و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمانwww.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیعwww.edca.ir  .

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد