مناقصه عمومی

نوبت  اول

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی رنگ آمیزی مخازن TK-4001,TK-8001,TK-5002 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) سایت 4، را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی، 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه (الف، ب، ج)، 14 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 112.622.649 (یکصد و دوازده میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و ششصد و چهل و نه) ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا وجه نقد.

4-زمان بازگشایی پاکات مناقصه : با توجه به اینکه مناقصه دارای ارزیابی کیفی می‌باشد زمان بازگشایی بعداً به اطلاع مناقصه گران رسانده می‌شود.

5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR  یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند.

کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 3187628 می‌باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد