(آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی))

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی کالای مشروحه ذیل را از تولید کنندگان یا تأمین کنندگان ذیصلاح خریداری نماید.

موضوع

مبلغ تضمین شرکت در

در فرآیند ارجاع کار به ريال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

خرید (بارگیری  حمل و باراندازی و تخلیه)  یک دستگاه بلوئر هواهدهی و هاضم به تعداد چهار دستگاه

441.450.000

1.واریز نقدی به حساب جاري شماره 100050005 بانكی پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانکی

3.اوراق مشارکت

4. چک تضمین شده بانکی

تجدید مناقصه خرید کانتینر کانوپی دیزل ژنراتور 900 کاوا ( ساخت و  حمل و نصب و راه اندازی ) و تابلو جمع آوری به تعداد دو دستگاه

190.750.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد

2.محل تأمین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی.

3.تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی لغایت 24/10/1397 از دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می‌باشد .

4.آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 08/11/1397 می‌باشد.

5.پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط  سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه)کتباً به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

6.محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی تکمیل شده : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد. تلفن 37008149

7.مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

8.هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

 

                                 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد