آگهی فراخوان مزایده عمومی 

مزایده داخلی 97/4 

بانک سپه منطقه خوزستان در نظر دارد اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در سطح استان از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید از املاک دریافت شرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات خود به نشانی: خوزستان اهواز خیابان سلمان فارسی بین خ حافظ وکتانباف مدیریت شعب بانک سپه منطقه خوزستان طبقه اول دایره پشتیبانی و خدمات با تلفن 7- 32237756-061 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات و شرایط :

1-جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارایه فیش واریزی به مبلغ 000 200 ریال بحساب 477010000 درآمد متفرقه اقدام فرمایید.(کلیه شعب استان خوزستان)

2-مزایده‌گران می‌بایست معادل 5 درصد از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب بستانکاران موقت 460910005  نزد شعبه سلمان فارسی اهواز کد 1761 واریز (قابل واریز در کلیه شعب استان خوزستان) و اصل فیش واریزی را به همراه اوراق مزایده با درج قیمت پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل نمایند.

3-مهلت خرید و دریافت اسناد از روز یکشنبه مورخ 16/10/1397 به ‌مدت 11 روز کاری تا مورخ 27/10/1397ساعت 13 می‌باشد.

4-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/10/1397ساعت 14 می‌باشد.

5-بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی در ساختمان مرکزی بانک سپه واقع در تهران میدان آرژانتین ابتدای بلوار آفریقا خیابان نوروز (ساختمان نگین سپه) می‌باشد، و متعاقباً اعلام می‌گردد.

نحوه فروش: نقد یا نقد و اقساط


ردیف

آدرس ملک

شماره پلاک‌ثبتی

نوع کاربری

متراژ

قیمت پایه کارشناسی

وضعیت ملک

نحوی فروش

توضیحات

عرصه

اعیان

1

اهواز کیان آباد خیابان 13 شرقی بین کیان آباد و شهید وهابی پلاک 31

692 باقیمانده

مجتمع آپارتمان مسکونی

200

585

14,040,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک به صورت یک مجتمع در آمده که افراز نشده است و به صورت کلی و یکجا

با شرایط موجود به فروش می‌رسد

2

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه اول واحد عقب

6557/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

08/99

1,300,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ دارد، انباری ندارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

3

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه اول واحد جلو

6558/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

15/90

1,300,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ دارد،انباری ندارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

4

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه دوم  واحد عقب

6560/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

08/99

1,250,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ ندارد، انباری دارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

5

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه سوم  واحد جلو

6564/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

15/90

1,250,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ ندارد، انباری دارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

6

اهواز کوی سعدی خیابان کاشان بین خیام و غزالی پلاک 43 طبقه چهارم  واحد عقب

6566/1570

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

08/99

1,200,000,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ ندارد، انباری دارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

7

اهواز آسیا آباد- خیابان سینا بین خیابان

 یک و دو پلاک 26

4328

سرقفلی مغازه تجاری

80/134

86/79

1,500,000,000

تخلیه

نقد

محل سرقفلی درحال حاضر خالی از سکنه و مخروبه و از طبقه فوقانی به عنوان انبار استفاده می‌شود

و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

8

اهواز-خیابان شریعتی خیابان شمخانی بین شریعتی و فردوسی پلاک 40

25/1875

مغازه تجاری

قدرالسهم

29/45

2,717,400,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک دارای یک نیم طبقه (بالکن) به مساحت 61/30 مترمربع می‌باشد و

 با شرایط موجود به فروش می‌رسد

9

اهواز-خیابان شریعتی خیابان شمخانی بین شریعتی و فردوسی پلاک 40

 

51/1875

مغازه تجاری

قدرالسهم

32/128

9,619,900,000

تخلیه

نقد یا نقد و اقساط

ملک دارای یک نیم طبقه (بالکن) به مساحت 50/42 مترمربع و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

10

اهواز اتوبان پاسداران جنب ترمینال زاگرس طبقه سوم واحد جلو

9369/913

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

63/85

1,883,860,000

عدم تخلیه

نقد

ملک پارکینگ و انباری ندارد و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

11

شوشتر - خیابان ولی عصر ابتدای جاده به طرف بقعه سید محمد گلابی

620/14

ویلایی مسکونی

02/601

82/264

2,746,000,000

عدم تخلیه

نقد

68/280 سهم از 02/601 کل سهم شش دانگ مربوط به بانک می‌باشد و

با شرایط موجود به فروش می‌رسد

12

خرمشهر کوت شیخ - پشت دانشگاه پیام نور - شاخه نهر عسکر

709

زمین مسکونی

79/5702

---

1,807,784,430

تخلیه

نقد یا نقدواقساط

میزان مالکیت بانک 17/3 سهم مشاع از ششدانگ و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

13

خرمشهر کوت شیخ خیابان شهید منیعات

بین کوچه لاله و لادن

9

زمین

5/7644

---

18,346,800,000

تخلیه

نقد یا نقدواقساط

ملک قبلا مجتمع خانه‌های سازمانی بانک بوده که اکنون به صورت زمین در آمده و

با شرایط موجود به فروش می‌رسد

14

خرمشهر کوی آریا - خیابان منشعب از شهید کریمی پور روبروی دکه ابویاسین

1/929

ویلایی مسکونی

45/324

143

1,915,465,000

عدم تخلیه

نقد

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

15

خرمشهر کوی آریا خیابان زیبا‌سرا کوچه مریم سمت چپ

0/875

ویلایی مسکونی

64/353

176

2,012,468,000

عدم تخلیه

نقد

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

16

آبادان خیابان امام خمینی خیابان نادری انتهای کوچه بن‌بست مقابل فرعی چهارم

1981

زمین مسکونی

31/247

---

4,204,270,000

تخلیه

نقد یا نقدواقساط

ملک با شرایط موجود به فروش می‌رسد

17

آبادان بلوار 22 متری ذوالفقاری حد فاصل ذوالفقار 79 و 81

747/3452

ویلایی مسکونی

56/142

114

1,425,552,000

عدم تخلیه

نقد

عرصه‌ی درج شده نظر کارشناس (طبق اعلام شهرداری) می‌باشد که در سند 32/145 مترمربع قید شده و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

18

آبادان کوی قدس ایستگاه 7 کوچه بوارده جنوبی خیابان البرز ردیف 2010

3/3082

ویلایی مسکونی

76/144

318/212

692,082,300

عدم تخلیه

نقد

ملک دو طبقه و 03/3 دانگ از شش دانگ سهم بانک و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

19

ماهشهر کوی آزادگان خیابان حربن ریاحی

8001/11

ویلایی مسکونی

250

146

1,321,054,167

عدم تخلیه

نقد

ملک در دو طبقه مشاع و 09/2 دانگ از شش دانگ سهم بانک می‌باشد

و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

20

رامهرمز خیابان طالقانی غربی بالای پاساژ احمدی طبقه دوم جلو

39/756

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

35/102

765,000,000

تخلیه

نقد یا نقدواقساط

ملک فاقد پارکینگ و با شرایط موجود به فروش می‌رسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت شعب بانک سپه منطقه‌ی خوزستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد