آگهی مزایده عمومی

فروش 20 دستگاه خودرو سواری

نوبت اول

امور مالیاتی شهر و استان تهران در نظر دارد 20 دستگاه از خودروهای سواری خود را به شرح ذیل و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» و با شماره مزایده100970312000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مبلغ ودیعه برای هر دستگاه خودرو

تعداد

رنگ

مدل

نوع خودرو

ردیف

12.000.000 ریال

2

نوک مدادی متالیک

1384

پراید GTXI

1

12.000.000 ریال

13

سبز یشمی متالیک

1383

پراید GTXI

2

12.000.000 ریال

3

نوک مدادی متالیک

1383

پراید GTXI

3

12.000.000 ریال

1

سورمه ای تیره متالیک

1383

پراید GTXI

4

12.000.000 ریال

1

مشکی متالیک

1383

پژو GLXI

5

زمان انتشار در سایت: 23/10/97 از ساعت 10 صبح    

مهلت دریافت اسناد مزایده:7/11/97 ساعت 15 بعد از ظهر

تاریخ بازدید: از 23/10/97 الی 26/10/97 ساعت 9 الی 14

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:07/11/97 ساعت 15 بعد از ظهر

زمان بازگشایی:08/11/97 ساعت 10 صبح    

 زمان اعلام به برنده:8/11/97 ساعت 14 بعد از ظهر            

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:

1-برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می‌پذیرد.

2-علاقمندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

3-پیشنهاد می‌گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودروهای موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

4-جهت اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع مزایده با شماره 86084650-021 تماس حاصل فرمایید.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد