آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای طبق تاریخ‌­های اعلام شده در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

رديف

موضوع

برآورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

دستگاه نظارت

حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد

شماره ثبت فراخوان در سامانه

1

احداث ساختمان اداری آموزشی جم

16.452.628.046

850.000.000

بانکی

 

مدیریت تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان

صلاحیت پیمانکاری رتبه5ابنیه

2009741350000010

2

احداث ساختمان فرهنگی- آموزشی کنگان

24.189.317.199

1.210.000.000

بانکی

 

مدیریت تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان

صلاحیت پیمانکاری رتبه5ابنیه

2009741350000011

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام را در سایت مذکور جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی  انجام و در مناقصه اعلام شده شرکت نمایند.

·  محل دريافت اسناد مناقصه: مناقصه‌گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

·  مهلت زمانی دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه از سامانه ستاد:

 

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

از ساعت 9 صبح مورخ 24/10/97 تا ساعت 12 مورخ 29/10/97

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد

تا ساعت 14مورخ 13/11/97

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف

تا ساعت 14 مورخ 13/11/97

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه

ساعت 9 صبح مورخ 14و15/11/97

مدت اعتبار پیشنهاد

3 ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· در ضمن مناقصه‌گران جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر- مدیریت تامین مسکن و همچنین

جهت ارایه پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) در موعد مقرر به اداره پشتیبانی  به آدرس بوشهر- خیابان رئیس علی دلواری با تلفن 33328113-077 مراجعه نمایند.

·  براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنمايhttp://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

·  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  41934-021 می‌باشد.

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد