آگهی مزایده عمومی

با توجه به مصوبه شماره 27/97 مورخ 02/10/97 اعضای محترم شورای اسلامی شهر زاغه، شهرداری زاغه در نظر دارد خودروی نیسان آتش نشانی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا متقاضیان خواهشمند است از تاریخ 23/10/97 لغایت 03/11/97 جهت بازدید و پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری زاغه مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری زاغه

09167217308- 09152565919

06633273200- 066332735285


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد