تجدید مناقصه عمومي (همراه با ارزیابی کیفی )

شماره 2-11

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد تکمیل آماده سازی و محوطه سازی سایت مسکن مهر واقع در شمال فاز 5 (مپسا) مسکونی شهر جدید پرند، در قبال 30درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند، را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 4 راه و ترابری و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

جمع كل برآورد: 136.392.524.497 ريال (براساس فهارس بهاي سال 97 )

نوع مناقصه : مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 4.227.860.000 ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/94 هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيد گرديده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 23/11/97 تا پايان وقت اداري 01/12/97((به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري، مورخ 15/12/97

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند (به آدرس فوق الاشاره)

ت) بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : 18/12/97 (حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 60  امتیاز می‌باشد)

ث) تاريخ بازگشايي پيشنهادها 20/12/97، ساعت 10 صبح  (اتاق جلسات)

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ 3.000.000 ريال براي خريد اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانک‌های دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد.    

(تلفن تماس : 5-56790051-021)

 

                                                               شرکت عمران شهر جدید پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد