آگهي مناقصه عمومي

شماره 3-11

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به تکمیل مدرسه شماره 6 بابت ساختمان اصلی، سرایداری، نگهبانی، بوفه، سرویس بهداشتی،آبخوری، محوطه‌سازی و دیوار پیرامونی واقع در فاز 6 شهر جدید پرند براساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع) و در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند، را حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و ظرفيت آزاد، براساس بخشنامه شماره 576756/95 مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 26.512.448.880 ریال (براساس فهارس بهای سال 97)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 1.325.622.444ريال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 23/11/97 تا پايان وقت اداري29/11/97 (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا  پایان وقت اداری مورخ 11/12/97

پ) محل تحويل اسناد: دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند (به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها12/12/97 ساعت10 صبح ( اتاق جلسات)

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ 5.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه به حساب جاري 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانک‌های دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا، تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 5-56790051-021)

 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد