مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

قابل توجه تولیدکنندگان

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد از محل اعتبارات دولتی براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به خرید تجهیزات تاسیسات گرمایشی و سرمایشی اقدام نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی تا مورخ 27/11/97 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس:37681713

تاریخ تحویل پاکت تضمین و ارزیابی به دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس: تا ساعت 12 مورخ 08/12/97

تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت و ارایه سایر اسناد در سامانه ستاد: تا ساعت 12 مورخ  08/12/97

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات              

تاریخ بازگشایی پیشنهادات : 12/12/97 ساعت 8:30 صبح

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام می‌گردد. 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد