آگهی مناقصه عمومی

شماره 831/97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور ذیل، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط اقدام نماید. بدین منظور از کلیه شرکت‌هایی که دارای تایید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی و نیز دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می‌باشند و تمایل به همکاری دارند دعوت می‌شود از تاریخ 23/11/97 تا 01/12/97 جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهادات به آدرس: همدان، چهارراه شریعتی، ابتدای بلوار آیت اله کاشانی،‌ ساختمان شماره 3 دانشگاه، طبقه اول، واحد مزایدات و مناقصات مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32529710-081 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارایه قیمت پیشنهادی و تحویل پاکت‌های لاک و مهر شده الف- ب- ج از 02/12/97 تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 12/12/97 به دفتر حراست دانشگاه به آدرس: همدان، چهارراه شریعتی، ابتدای بلوار آیت اله کاشانی، ساختمان شماره 2 بوده (تحویل پاکات مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی امکان پذیر می‌باشد) و به پیشنهادات واصله پس از ساعت و تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 13/12/97 در دفتر مدیریت امور عمومی دانشگاه برگزار خواهد شد.

ردیف

نام واحد

حجم کار قابل واگذاری ماهیانه

تضمین

شماره مناقصه

1

واگذاری امور بیماربری بیمارستان بعثت

13370 ساعت

830.000.000 ریال

831/97

-مدت موضوع قرارداد:‌ یکسال شمسی می‌باشد.

-تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت‌نامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان (دقیقا به نام موضوع مناقصه) یا ضمانت نامه‌های صادر شده از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب جاری 156648660 بانک رفاه شعبه شریعتی.

-کد اقتصادی - شناسه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل می‌باشد:

411376716391- 14002603818- 651761965351

-شرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت هر یک از اسناد مبلغ 400.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 2178065757002 با شناسه ملی 171700015310024 واریز نمایند.

-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

-دریافت اسناد شرکت در مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی امکان پذیر می‌باشد. 

واحد مزایدات و مناقصات دانشگاه


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد