آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 08/98

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد انجام خدمات كاليبراسيون را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل  برگزار نماید.

1-آدرس مناقصه گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز، کرج، حصارک، سه راه پست خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی . اتاق جلسات امور قراردادها و کمیسیون معاملات می‌باشد.

2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026 داخلی 2446

3-موضوع مناقصه: انجام خدمات كاليبراسيون

4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 80.000.000 ریال مي‌باشد.

       5- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از مورخ 26/01/1398 روز دوشنبه لغایت مورخ 07/02/1398 روز شنبه می‌باشد.

6-مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت 9 صبح لغايت 16 بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري مورخ 07/02/1398 روز شنبه می‌باشد.

7-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی اول مناقصه : مورخ  08/02/1398 روز یکشنبه ساعت : 14:00 می‌باشد.

8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی دوم مناقصه : مورخ  10/02/1398 روز سه‌شنبه ساعت : 14:00 می‌باشد

 توجه: متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir مراجعه نمايند. در صورت  عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به كميسيون معاملات  و امور قراردادهای موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

9- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكت‌ها بلامانع مي‌باشد.

10-ساير اطلاعات و جزیيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد