آگهی مناقصه عمومي يك مرحله‌­اي

نوبت اول

شهرداری زاهدان (کارفرما) در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پروژه «بیمه تکمیلی درمان کارکنان ستاد مرکزی، مناطق پنجگانه و سازمان­های تابعه شهرداری» واقع در شهر زاهدان، را به شرکت‌های دارای مجوز از سازمان بیمه مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 26/02/1398می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز پنجشنبه مورخ 26/02/1398 تا روز سه‌شنبه مورخ 31/02/1398به متقاضیان ارایه می­گردد. ضمناً به منظور دریافت اسناد مناقصه مبلغ 500،000 ریال به حساب  شماره 100789724654 بانك شهر به نام درآمد شهرداري زاهدان واریز گردد.

·        نام و نشانی مناقصه گزار: مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شهرداری زاهدان به نشانی: زاهدان، خیابان امیرالمومنین، مجتمع طبقاتی سعدی، بلوک اول، طبقه سوم، تلفن: 33213180-054، ضمناً پاسخگویی به سوالات و ابهامات در همین مکان صورت می­‌گیرد.

·        مدت انجام خدمات یک­سال شمسی می‌باشد.

·        برآورد اولیه : 28.706.674.000 ریال می‌باشد.

·        محل تامین اعتبار : درآمدهای شهرداری زاهدان

·        مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 1.440.000.000(یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون) ريال مي­‌باشد كه بايد به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به شماره 700817467817 نزد بانک شهر شعبه زاهدان و یا به صورت­ ضمانت‌نامه معتبر بانكي مطابق بند (الف) آیین‌­نامه

تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ﻫ مورخ 22/09/1394 هیأت وزیران به نفع كارفرما باشد. تاريخ اخذ ضمانت‌نامه معتبر بانكي از تاريخ آخرين مهلت فروش اسناد تا تاريخ تسليم پيشنهادات در نظرگرفته شود. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

·       زمان و مكان تحویل اسناد تکمیل و لاك و مهر شده: علاوه بر اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است پيشنهادهای تکمیل و لاك و مهر شده شامل پاکت لفاف، پاکت (الف، ب، و ج) به تا ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 11/03/ 1398 به دبیرخانه شهرداری مرکز زاهدان واقع در خيابان آزادي به شماره کد پستی 9813673157 ، تلفن: 33224064-054 تحويل گردد.

·        زمان و مكان بازگشایی پاکات: پاکات ارسالی روز شنبه مورخ 11/03/1398 راس ساعت 11:00 دركميسيون مناقصه (دفتر مدیریت حقوقی و امور قراردادها) باز و خوانده مي‌شود. حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح و قرائت پيشنهادهاي مالي آزاد است.

·          اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 و 851933768 و 88969737

هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده/ برندگان مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد