آگهي مناقصه عمومي
سرويس، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي
سازمان پژوهش‌هاي علمي ‌و‌صنعتي ايران

موضوع مناقصه: سرويس و نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي و تعميرات جزئي ساختماني ، مجموعاً 70000 مترمربع

تضمين شركت در مناقصه: واريز مبلغ 950.000.000 ريال به حساب شماره 1556456495 نزد بانك ملت شعبه كندوان انقلاب كد 63560 به ‌نام حساب سپرده سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران يا معادل آن ضمانت‌نامه بانكي در وجه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با تاريخ اعتبار 3 ماهه .

شرايط مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه پنج تاسيسات از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري الزامي است.

دريافت اسناد: از تاريخ 04/03/1398 لغايت 13/03/1398 در ساعات اداري. (8:30 الي 14:30)

محل دريافت اسناد:  اداره کل امور اداری و پشتیبانی سازمان واقع در: تهران، بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

قيمت اسناد: واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب سيباي بانك ملي شعبه خشايار جاري 2172089001007 با كد شناسه (1655) به نام سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران ) كد شبا جهت واريز اينترنتي (پايا و ساتنا) 250170000002172089001007   (IR

مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 25/03/98  محل تحويل: (همان محل دريافت اسناد)

تاريخ برگزاري جلسه كميسيون مناقصه: ساعت 13:45 روز ‌‌یکشنبه مورخ 26/03/98 واقع در دفتر معاونت پشتيباني و منابع ‌انساني مستقر در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

ضمناً هزينه چاپ آگهي مناقصه در جرايد ) همچنین تمديد و تجديد احتمالي آن( به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

(تلفن تماس: 56276331)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد