آگهی فراخوان مناقصه عمومی ـ نوبت دوم

(شماره مناقصه 2098003046000019) 

شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم به نمایندگی از طرح‌های عمرانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر دارد نسبت به " خــرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 250KVA Stand bye و دو دستگاه دیزل ژنراتور 250KVA Prime مطابق استانداردهای معتبر و براساس مشخصات و شرایط خواسته شده مناقصه گزار و حمل آن به منطقه ویژه اقتصادی جهرم " از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای بدون ارزیابی کیفی و پرداخت از روش واگذاری اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید .

لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی لغایت مورخ 20/03/98 نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و ارسال پیشنهاد قیمت مبادرت نمایند. (همچنین تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 22/03/98 خواهد بود)

ضمناً مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد .

 همچنین پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد