آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

دهياري روستاي پكاچيك « نوبت دوم»

شرح مناقصه: عمليات عمراني دهياري                           مناقصه گزار: دهياري پكاچيك

موضوع مناقصه: اجراي زيرسازي و آسفالت معابر روستا به مقدار 5500 مترمربع با برآورد مالي در حدود 3.668.455.401 ريال (سه ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و يك ريال) بر اساس فهرست بهاي رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن 1398

محل اجراي پروژه: استان آذربايجانغربي شهرستان خوي بخش مركزي روستاي پكاچيك

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ارایه ضمانت بانكي معتبر يا واريز وجه نقد به شماره حساب 0106351660006 بانك ملي به نام دهياري پكاچيك به ميزان 5 درصد كل برآورد معادل 183.422.770 ريال (يكصد و هشتاد و سه ميليون و چهارصد و بيست و دو هزار هفتصد و هفتاد ريال)

زمان فروش اسناد و محل دريافت:

1-زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي نوبت اول 29/02/98 تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 09/03/98

2-محل دريافت اسناد مناقصه و نمونه قرارداد: دهياري روستاي پكاچيك

نحوه خريد اسناد: واريز وجه نقد به مبلغ 1.000.000 ريال (يك ميليون ريال) به شماره حساب 0111381196007 بانك صادرات به نام دهياري پكاچيك

مهلت و محل تحويل پيشنهادات: حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 25/03/98 تحويل به دهياري پكاچيك با مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در داخل پاكت لاك و مهر شده (همه پاكت‌ها لاك و مهر شود).

تاريخ و ساعت گشايش پاكت‌ها: روز يكشنبه مورخ 26/03/98 ساعت 11 صبح در محل بخشداري مركزي خوي. (پيشنهاد دهندگان يا نماينده آنها مي‌توانند در صورت تمايل در جلسه كميسيون حضور يابند.)

شرايط مناقصه:

1-داشتن حداقل رتبه 5 راهسازي از مراجع ذيصلاح و همچنين گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر.

2-نفرات اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.

3-برنده مناقصه ملزم به واريز وجه نقد در حساب سپرده دهياري و يا ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانكي به ميزان 10 درصد مبلغ كل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات مي‌باشد كه پس از تحويل موقت پروژه عودت داده خواهد شد. 5 درصد صورت وضعيت قطعي به عنوان حسن انجام كار بوده و شش ماه بعد از تحويل موقت پرداخت خواهد شد.

4-به برنده مناقصه، پيش پرداخت حداكثر به ميزان 25 درصد مبلغ قرارداد با دريافت ضمانت‌نامه بانكي معتبر پرداخت خواهد شد. (10% پس از تحويل كارگاه، 8% پس از تجهيز كارگاه، 7% پس از انجام 30درصد مبلغ اوليه پيمان)

5-دهياري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است و در اين صورت سپرده توسط دهياري مسترد خواهد شد.

6-ساير اطلاعات و جزیيات مربوط به مناقصه در اسناد و شرايط عمومي و خصوصي مندرج مي‌باشد كه جزء لاينفك قرارداد خواهد بود.

7-كليه كسورات قانوني اعم از بيمه و ماليات بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد. ماليات بر ارزش افزوده بر عهده دهياري است كه در صورت ارایه گواهي ثبت‌نام در ارزش افزوده قابل پرداخت خواهد بود.

8-نمونه قرارداد دهياري بايستي پس از مهر و امضاء و قيد اينكه مورد قبول مي‌باشد، ضميمه پيشنهاد شود.

9-در كليه مراحل قرارداد، شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود.

10-قير مصرفي پروژه از محل سهميه قير رايگان بنياد مسكن مي‌باشد و برنده مناقصه موظف به ارایه ضمانت‌نامه بانكي معتبر به بنياد مسكن جهت دريافت قير مي‌باشد كه در صورت تاخير يا عدم دريافت قير توسط پيمانكار جريمه خسارت وارده به دهياري محاسبه و از پيمانكار دريافت خواهد شد. و در صورت عدم تخصيص قير از طرف بنياد مسكن پروژه قابليت اجرايي نداشته و قرارداد كان لم يكن تلقي خواهد شد.

11-شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف دهياري مي‌باشد.

12-هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

شماره تماس دهيار: 09376001490     

 

دهياري پكاچيك


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد