آگهی مناقصه  

نوبت اول- مرحله اول

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه‌های شماره 512-513-514 همگی مورخ 18/03/98 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی این شهرداری شامل: کارگر فضای سبز حدود 45 نفر طبق ردیف بودجه شماره 5151507 با اختصاص بودجه‌ای بالغ بر 15.500.000.000 ریال، کارگر خدماتی حدود 90 نفر طبق ردیف بودجه شماره 5151601 با اختصاص بودجه‌ای بالغ بر 25.200.000.000 ریال، کارگر ساده حدود 50 نفر طبق ردیف بودجه شماره 5151501 با اختصاص بودجه‌ای بالغ بر 14.000.000.000 ریال، در سال 1398 با شرایط خاص از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مناقصه به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.

 ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

 

رضا رمضانی -شهردار آران و بیدگل


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد