آگهي مزایده عمومی

تفکیک زباله از مبداء

نوبت اول

شهرداری قاین در نظر دارد امورات تفکیک زباله از مبداء سطح شهر قاین را به استناد لایحه شماره 3234/15 مورخ 11/03/1398 و مصوبه شماره 343 مورخ 13/03/1398 شورای محترم اسلامی شهر قاین به مدت 3 سال به اجاره واگذار نماید.

شرایط مزایده:  

1- کليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده به حوزه خدمات شهری و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

2- ارایه سپرده شرکت در مزایده: به مبلغ 5 درصد از کل قرارداد یعنی 5.400.000 ریال می‌باشد.

3- فروش اسناد مزایده: از تاريخ 25/03/1398 لغایت 12/04/1398 می‌باشد.

4- آخرين مهلت تحويل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 13/04/1398 می‌باشد که می‌بایستی پاکات سربسته و ممهور به مهر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.   

5- زمان بازگشایي پاكات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 15/04/1398 خواهد بود.

6- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- شهرداري در رد يا قبول کلیه پيشنهادات مختار است.

8- کلیه هزینه‌های کارشناسی مزایده و هزینه آگهی در جراید با برنده مزایده می‌باشد.

9-متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های:‌ 05632566220-05632566213 واحد امور قراردادها و حوزه خدمات شهری شهرداری تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی شهرداری قاین www.ghayencity.ir  مراجعه فرمایند.  

 

سید محمد ایوب نژاد- سرپرست شهرداری قاین


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد