آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت اول

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک 2 ساختمان توحید ،  طبقه 1

2-موضوع: تامین اقلام عایق گرم، پشم سنگ مربوط به پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

3-زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

3-1-متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت دو روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن: 23506000 داخلی 1509 یا  1515 و با مراجعه به دفتر معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3-2-هزینه خرید اسناد معادل 500.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت شعبه نفت شمالی کد 3560 به نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

3-3-دریافت کنندگان اسناد مناقصه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) مورخ 01/04/1398مهلت دارند، پیشنهادات خود را برابر اسناد مناقصه تحویل نمایند.

4-محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

5-مناقصه گران می‌بایست در لیست AVL های NIOEC و POGC حاضر باشند. در غیر این صورت صرفاً با احراز صلاحیت لازم در مناقصه شرکت داده خواهند شد.

6-ارایه ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مناقصه برای شرکت در مناقصه الزامی است.

7-سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد