تجدیدآگهي مناقصه عمومي

شماره 1-4

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به اجرای بوستان و فضای ورزشی محله­ای با مشخصات جدول ذيل را در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند، به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

ردیف

عنوان پروژه

فاز

متراژ ( متر مربع )

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 98 ( ريال )

جمع کل مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 98 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

مدت قرارداد

1

پارک شماره 1

شمال فاز 5

03/3738

11.764.259.257

51.572.022.320

2.578.601.114

12ماه

پارک شماره 2

شمال فاز 5

72/6790

21.220.545.314

پارک شماره 3

شمال فاز 4

82/5561

18.587.217.749

 

نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 01/04/98 تا پايان وقت اداري05/04/98

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا پایان وقت اداری مورخ 18/04/98

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند (به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها19/04/98 ساعت10 صبح (اتاق جلسات)

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ 5.000.000 ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، قابل پرداخت در کلیه بانک‌های دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس: 5-56790051-021)

 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد