آگهی مناقصه

مرحله اول- نوبت دوم

شهرداری اسلام آباد غرب در نظر دارد در اجرای موافقت‌نامه متبادله با معاونت محترم برنامه ریزی استان کرمانشاه و از محل اعتبارات عمرانی سال 1397 اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران مجاز دعوت به عمل می‌آید تا در تاریخ‌های مشروحه ذیل به واحد فنی و شهرسازی شهرداری به نشانی: اسلام آباد غرب، خیابان راه کربلا، شهرداری اسلام آباد غرب مراجعه و اسناد مناقصه دریافت دارند و یا با شماره تلفن: 45245402 تماس حاصل فرمایند.

1-مهلت فروش اسناد مناقصه : از تاریخ 02/04/1398 لغایت 06/04/1398 تا ساعت 19:00

2-مهلت تهیه و تحویل پیشنهاد قیمت: از تاریخ 07/04/1398 لغایت 16/04/1398 تا ساعت 19:00

3-زمان بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت: ساعت 09:00 صبح مورخ 17/04/1398 می‌باشد.

4-حضور پیمانکاران یا نماینده آنان با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر در جلسه بازگشایی بلامانع می‌باشد.

5-پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه می‌بایست فرم مجوز پیمان از انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی به همراه پرینت ظرفیت از سامانه ساجار و گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکارای و تمام مدارک مربوط به اساسنامه و آگهی روزنامه و جهت شرکت در مناقصات آنالیز قیمت پیشنهادی شرکت خود را ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند.

6- پیشنهاددهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامه بانکی از تاریخ صدور به مدت 3 ماه اعتبار به حساب شماره 4056011407595257 به شماره شبا 690100004056011407595257 IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده ذیحسابی طرح‌های عمرانی شهرداری اسلام آباد غرب واریز و اسلیپ بانکی را ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند.

7-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته اقدام ننماید سپرده وی به سود صندوق دولت ضبط و با نفر دوم پیمان منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز از انجام قرارداد امتناع ورزد سپرده وی نیز به سود صندوق دولت ضبط خواهد شد.

9-کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان ناظر بر اجرای تعهدات طرفین است.

10-شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

11- کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. لازم به ذکر است که شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می‌باشد.

12- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است و شرکت کنندگان ملزم به مهر و امضاء نمودن تمام برگه‌های اسناد مناقصه می‌باشند.

13- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 02/04/1398 می‌باشد.

ردیف

عنوان پروژه

شماره فراخوان سامانه  

اعتبار مصوب (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

 

پروژه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر اسلام آباد غرب  

2098005304000005

 

18.000.000.000

900.000.000

2

احداث بازارچه صنایع دستی شهرستان اسلام آباد غرب

2098005304000006

 

10.000.000.000

500.000.000

علی حمیدی تبار- شهردار اسلام آباد غرب


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد