آگهي فراخوان مناقصه

(احداث و توسعه پست‌هاي انتقال230/400 و63/400 و63/230 كيلوولتAIS به صورتEPC)         

نوبت اول       

شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت «احداث و توسعه پست‌هاي انتقال 230/400و63/400و63/230كيلوولت AIS(به صورت EPC از طريق فراخوان ارزيابي كيفي( فراخوان ارزيابي كيفي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره 2098001008000010)نسبت به شناسایي پيمانكاران واجد شرايط زير در سامانه تداركات الكترونيكی دولت اقدام نمايد.

1.داراي «گواهينامه صلاحيتEPC » و يا داراي «حداقل گواهينامه صلاحيت پايه دو در رشته نيرو (انتقال نيرو) با معرفي مشاور همكار حداقل پايه دو در رسته نيرو» از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

2.دارا بودن سوابق اجرايي در توسعه و احداث پست‌هاي انتقال  

بدين وسيله از كليه شركت‌هاي واجد شرايط كه مايل به شركت در اين ارزيابي كيفي هستند دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از تاريخ 06/04/98 الي 12/04/98 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي اقدام نمايد.

اسناد تكميل شده بايستي تا پايان وقت اداري24/04/98 از طريق سامانه مذكورwww.setadiran.ir ثبت گردد. قابل ذكر است كه به اسناد تحويل شده بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام: 88969737،  85193768 و مركز تماس: 27313131 تماس حاصل نمايند.

شركت برق منطقه‌اي تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابي كيفي شركت‌ها اقدام و از شركت‌هاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

بديهي است ارایه مدارك و پرسشنامه‌هاي تكميل شده هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبكه اطلاع رساني www.tavanir.org.ir (مناقصات برق تهران) و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir//:http موجود مي‌باشد.

شرکت برق منطقه‌ای تهران :

شناسه ملی    10100402664

کد اقتصادی   9169- 1165- 4111

کد پستی      1981969961    

با مصرف بهينه برق به اقتصاد جامعه و خانواده كمك كنيم  

روابط عمومي برق منطقه‌اي تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد