آگهی مناقصه شماره 11/35-98

یک مرحله‌ای

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) در نظر دارد اجرای عملیات کابل کشی خاکی، کابل مسی شهرستان فاریاب را به همراه تامین کلیه ملزومات شبکه از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تایید صلاحیت ایمنی و رتبه بندی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌باشند می‌توانند حداکثر تا مورخ 16/04/1398 با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب 0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان امام جمعه، خیابان شهید نامدار محمدی شرقی، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه دوم، اداره پشتیبانی و تدارکات مراجعه یا از طریق نمابر با ارسال درخواست و تصویر رسید حواله وجه پرداخت شده اقدام نمایند.

در ضمن هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.  

زمان تحویل پاکات: مورخ 31/04/1398

زمان بازگشایی پاکات: مورخ 01/05/1398

شماره تماس: 03431228812، 03431228225

شماره نمابر: 03431228236

سایت اینترنتی: www.kermantel.ir یا www.tci.ir 

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد