آگهی مزایده فروش خودرو

شماره: (109809123500000 )

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور به مجوز کمیسیون ماده 2 اداره کل اموال دولتی به شماره 0037-98-99 مورخ  21/03/1398 در نظر دارد 3 دستگاه خودرو سواری قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مدت دریافت اسناد: ده روز کاری از تاریخ 22/04/1398 در ساعات اداری

زمان تحویل اسناد: حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 09/05/1398 به انضمام مبلغ 50.000.000 ریال برای هر خودرو به صورت چک تضمینی و بانکی در وجه مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور بابت سپرده شرکت در مزایده به واحد مربوطه تحویل و رسید دریافت نمایند.

مکان دریافت و تحویل اسناد: کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان، ویلای اول، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، امور مالی مؤسسه (تلفن تماس 02634256123)

هزینه درج آگهی و کارشناسی خودرو به‌ عهده برنده مزایده می باشد همچنین بازدید از خودروها در پارکینگ مؤسسه انجام می‌گیرد. شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد