فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی کیفی، شماره‌: 020/98/1

 

 شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای‌، با ارزیابی کیفی به‌یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

1- موضوع مناقصه‌: طراحی‌، ساخت‌، نصب و راه‌اندازی BIG BAG STATION ترین B بسته‌بندی واحد S-PVC مدت اجرای کار چهار‌ماه شمسی

2- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه همزمان به‌همراه فرم‌های ارزیابی کیفی از تاریخ 05/05/98 لغایت 09/05/98 به متقاضیان در محل شرکت واقع در استان خوزستان، شهرستان بندر‌ماهشهر، سایت3، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی اروند ارایه می‌گردد.

3- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 71.000.000ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی یا واریز وجه نقد به‌شماره حساب 6094200030 نزد بانک تجارت، شعبه شرکت پتروشیمی اروند.)

4- مبلغ خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست مبلغ1.000.000ريال به‌شماره حساب جاری بانک تجارت مندرج در بند‌(3) واریز و اصل فیش را به‌امور حقوقی و پیمان‌ها تحویل گردد.

5- شرایط لازم و مدارک مورد‌نیاز جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه:

* تصاویر مصدق (‌اساسنامه شرکت‌، کد اقتصادی‌، شناسه ملی‌، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی‌، گواهی‌صلاحیت خدماتی و ایمنی پیمانکاران‌، گواهی ثبت‌سامانه ثنا)

* معرفی‌نامه (معرفی نماینده)

6- معیارهای ارزیابی کیفی و سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اوراق ارزیابی و اسناد مناقصه درج گردیده است.

7- زمان برگزاری جلسه توجیهی‌: جلسه توجیهی در تاریخ 13/05/98 برگزار می‌گردد.

8- زمان تحویل پاکات مناقصه‌: زمان تحویل پاکت ارزیابی کیفی و فنی و پاکات (الف‌، ب‌، ج) و پاکت مربوط به حراست، تا پایان وقت اداری مورخ 20/05/98 می‌باشد.

9- گشایش پاکات‌: از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز لازم ارزیابی کیفی را از کمیته فنی بازرگانی کسب نمایند، جهت گشایش پاکات مالی دعـوت به‌عمـل می‌آید.

10- مدت اعتبار پیشنهادات‌: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

* متقاضیان شرکت در مناقصه در‌صورت نیاز به اطلاعات بیشتر‌، می‌توانند با شماره تلفن:52126475-061  تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی: www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد