نوبت دوم

 آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

 

1- نام سازمان مناقصه‌گزار: شرکت مدیریت تولید‌برق بیستون

2- موضوع مناقصه: الف: واگذاری و فعالیت‌های خدمات‌عمومی و تخصصی

ب: خرید خدمات نیروی کارگری موقت

3-  تاریخ و محل‌فروش اسناد: از چاپ نوبت اول آگهی لغایت 09/05/98 به‌آدرس: کرمانشاه، کیلومتر25 جاده کرمانشاه ـ همدان (نیروگاه حرارتی بیستون)

4-  مبلغ و نوع سپرده: مبلغ150.000.000ریال برای مناقصه ردیف الف و مبلغ 90.000.000ریال برای مناقصه ردیف ب، به‌صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3ماهه یا واریز به‌حساب مناقصه‌گزار

5- زمان تسلیم پیشنهاد قیمت: تا ساعت13 روز ‌شنبه مورخ 19/05/98 به‌صورت لاک و مهر‌شده طبق اسناد مناقصه

6- مدارک مورد‌نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به‌مبلغ 250.000ریال به‌حساب جاری شماره 78471 نزد بانک تجارت شعبه‌بیستون کد 18450 و ارایه معرفی‌نامه کتبی نماینده شرکت برای هرمناقصه.

آگهی فوق در سایت‌های شرکت توانیر، نیروگاه بیستون و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 www.tpph.ir ، www.bpps.ir ،  www.tavanir.org.ir و پایگاه ملی مناقصات درج شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34642020 083، داخلی2، امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

شرکت مدیریت تولید برق بیستون

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد