آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی‌یک‌مرحله‌ای

-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه خوزستان ( جاده اهواز-خرمشهر، قبل از پادگان حمید- به سمت منطقه جفیر- روبروی روستای جفیر ثانی- کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون-شرکت فرادست انرژی فلات کد پستی: 6445165129)

 موضوع: مدیریت و تأمین نیروی انسانی جهت انجام عملیات خدماتی کمپ کارگری و کارشناسی سایت

-زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

-متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت 3 روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره‌تلفن: 36751740-061 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

-  هزینه خرید اسناد معادل 500،000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت بنام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

-  محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت پیمان و قرارداد های کارگاه (جفیر) تحویل نمایند.

-ارایه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

-سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد