آگهی مناقصه شماره 13/35-98 (یک‌مرحله‌ای)

 

شرکت مخابرات ایران‌(منطقه کرمان) در نظر دارد اجرای عملیات کابل‌کشی  فیبر‌نور‌ی خبر بافت را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تأیید صلاحیت ایمنی و رتبه بندی از اداره تعاون، کارو‌‌‌‌رفاه اجتماعی می‌باشند می‌توانند حداکثر تا‌‌ روز‌‌پنجشنبه مورخ 31/05/98 با واریز مبلغ پانصد‌هزار‌ریال به شماره 0106041717004حساب سیبا بانک ملی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی:کرمان، بلوار جمهوری اسلامی ،خیابان امام جمعه، خیابان شهید نامدار محمدی شرقی، طبقه دوم ،اداره پشتیبانی‌ وتدارکات مراجعه و یا از طریق نمابر با ارسال درخواست و تصویر رسید حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسناد مناقصه نمایند.

در ضمن هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحویل پاکات: روز‌دو شنبه مورخ 11/06/98

زمان بازگشایی پاکات: روز‌سه شنبه مورخ 12/06/98

شماره تماس: 331228812-034و31228225-034

شماره نمابر: 31228236-034

سایت اینترنتی : www.kermantel .ir  یا www.tci.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان)

سهامی عام


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد