شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

( سهامي خاص )

R

شماره مناقصه

موضوع

تاريخ دريافت اسناد

آخرين مهلت ارسال پاكات

بازگشايي پاكات (الف) و (ب)

بازگشايي پاكت (ج)

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

45-98

خرید 250.000متر كابل خودنگهدار فشار ضعيف 6 رشته 25-25+70+70*3

28/05/98 لغایت 03/06/98

12/06/98

13/06/98

17/06/98

4.078.000.000

2

46-98

خرید 3750 اصله انواع پایه بتنی 9 متری تیپ H

1.681.000.000

3

47-98

توسعه طبقه‌ي سوم ساختمان اداري عملياتي حوزه ستادي شرکت توزيع نیروی برق استان کردستان (در جبهه‌ي شمالي)

489.000.000

 آگهي مناقصات عمومي دو‌مرحله‌اي به‌شماره 45-98 ، 46-98 و 47-98

 

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

نوع تضمين: صرفاً به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب 0107500667006 بانك ملي به‌نام شركت توزيع نیروی برق استان كردستان

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه‌عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.ir از تاريخ  28/05/98  لغايت 03/06/98  قابل دانلود مي‌باشد

محل تحويل پاكات : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

هزينه درج دو نوبت آگهي به‌عهده برندگان مناقصه ميباشد.

ساير اطلاعات و جزیيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (www.tavanir.org.irشركت توزيع نیروی برق استاد کردستان (www.kurdelectric.ir) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 9-33283601 087 داخلي 2054و2055 تماس حاصل فرماييد.

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد