آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در نظر دارد پروژه‌های ذیل را با روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده و دارای مجوز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید

حداقل رتبه و رشته مورد نظر

مبلغ ضمانتنامه بانکی(ریال)

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

در محدوده

نام پروژه

ردیف

تأمین‌کنندگان دارای مجوز از مراجع ذیصلاح

580.000.000

5.800.000.000

در سطح استان

خرید 100 رأس قوچ اصلاح شده و 72رأس میش اصلاح شده از آمیخته دالاق-رومانف یا زل-رومانف با سطح خونی حداقل 75 درصد از نژاد رومانف به شماره مناقصه 017/98-الف ق

1

شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی ذیصلاح دارای مجوز از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

184.000.000

3.675.000.000

ستاد استان وشهرستان‌ها

واگذاری بخشی از خدمات عمومی و پشتیبانی(تنظیفات،آبدارخانه،نگهبانی،فضای سبز،دبیرخانه و...)مربوط به ساختمان‌های تابعه به شماره مناقصه 018/98-الف ق

2

 

الف:نوع تضمین

ضمانت‌نامه بانکی به مدت 3 ماه با قابلیت تمدید مجدد یا واریز (نقدی به‌شماره حساب 2174204753007 نزد بانک ملی مرکزی، تحت عنوان دریافت وجوه سپرده تملک دارایی سرمایه‌ای به‌نام سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان(زمان استرداد سپرده نقدی حدود 60 روز می‌باشد.)

ب:آدرس،تاریخ توزیع اسناد و تحویل پاکات:

1-استان گلستان، خیابان شهید بهشتی، سازمان جهاد کشاورزی، ساختمان شماره1، دفتر فنی سازمان

2- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

3-زمان دریافت ب اسناد: از روز دوشنبه28/05/98لغایت ساعت 19روز پنجشنبه مورخ 31/05/98

4-مهلت تسلیم اسناد مناقصه: تا ساعت 19روز یکشنبه مورخ10/06/98

5-زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ  11/06/98

6-شرکت‌کنندگان می‌بایست ضمن بارگذاری تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل آن را در پاکت (الف) به مناقصه‌گزار به‌آدرس مذکور در بند (ب) تحویل و رسید اخذ نمایند.

یادآوری:1-کلیه فرآیند مناقصه فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و از ارسال اسناد به‌صورت کاغذی(بجز ردیف 6) خودداری گردد.

2-قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

تلفن تماس: 32232032-017

دفتر فنی و امور قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد