آگهي مزایده شماره 59/98

مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خودروهای فرسوده خود را از طريق مزایده به‌اشخاص حقوقی با شرایط ذیل واگذار نماید.

1-آدرس مزایده‌گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه راه پست‌خانه، مؤسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی . اتاق جلسات امورقراردادها و کمیسیون معاملات می‌باشد.

2-شماره تلفن‌های مؤسسه: 34570038 الی 46 و 35552194 -026 داخلی 2446

3-موضوع مزایده: واگذاری خودروهای فرسوده

4-تضمين شركت در مزایده به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به‌مبلغ 50.000.000ریال مي‌باشد.

    5- مهلت دریافت اسناد مزایده: از روز دوشنبه مورخ 28/05/1398 لغایت روز یکشنبه مورخ 10/06/1398 می‌باشد.

6-مهلت تحویل اسناد مزایده به‌کمیسیون معاملات: از ساعت 9 صبح لغايت 16 بعدازظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري مورخ 10/06/1398 روزیکشنبه می‌باشد.

7-زمان بازگشایی پاکت مزایده: ساعت: 12:00 روزدوشنبه مورخ 11/06/1398 می‌باشد.

توجه: متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مزایده به‌آدرس www.rvsri.ac.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به‌آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به‌جزء ايام تعطيل به كميسيون معاملات و امور قراردادهای مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك‌دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.

9- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكت‌ها بلامانع مي‌باشد.

10-ساير اطلاعات و جزیيات در اسناد مزایده موجود مي‌باشد .

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد