" آگهی مزایده "  

  اداره‌كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان زنجان

 نشاني: زنجان، بلوار شيخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمين شرکت در مزایده (ريال)

مبلغ  پایه (ريال)

موضوع مزایده

388.797.777ريال

قیمت پایه برای هرمتر مربع ماهیانه مبلغ 157.820 ریال و در مجموع سه سال به‌مبلغ 7.775.955.533ریال(پرداخت کلیه کسورات و هزینه‌های احتمالی ناشی از قرارداد،  به‌عهده برنده مزایده می‌باشد)

واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهاي موجود در آزادراه زنجان قزوین

(تعداد22 عدد)

صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‌نشانی اینترنتی www.setadiran.ir

نحوه دريافت اسناد

از روز چهارشنبه مورخ 30/05/98  لغایت روز یکشنبه مورخ 10/06/98

زمان دريافت اسناد

واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 2176372502002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی زنجان به‌نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان- قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی

نحوه واریز مبلغ تضمین

تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/06/98 (دبیرخانه اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان زنجان) و ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد

مهلت و محل تحويل

ساعت 9:00 صبح روز سه­شنبه مورخ 12/06/98 در محل اداره‌كل راهداري و حمل‌ و نقل جاده‌اي استان زنجان (دفتر معاونت فنی و نظارت)

زمان و محل گشايش پيشنهادات

       

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد