آگهي مناقصه‌عمومي یک‌مرحله­اي شماره 25/98

 

شركت ‌آب و فاضلاب منطقه پنج شهرتهران در نظر دارد ارایه خدمات امداد، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و بهره­برداری از تأسیسات شبکه و انشعاب در محدوده امور آب و فاضلاب وردآورد شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران خود را از طريق مناقصـه‌عمومي یک‌مرحله­اي به پيمانكاران واجدشرايط (اشخاص حقوقي) واگذار نمايد.

برآورد اوليه: مبلغ 30.685.561.698 ریال (سی میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و شصت و یک هزار و ششصد و نود و هشت ریال) از محل بودجه جاری و طرح‌های غیرعمرانی شرکت می‌باشد.

مدت اجراي عمليات: از تاريخ صورتجلسه تحویل زمین به‌مدت 24 ماه تمام می­باشد.

شرايط اختصاصي شركت در مناقصه: ارایه رتبه حداقل 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  داشتن حداقل دو مورد قرارداد نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در پنج سال اخیر منتهی به سال 98 با مبلغ حداقل بیست میلیارد ریال - ارایه حداقل دو رضایتنامه کتبی با موضوع مناقصه از کارفرمایان قبلی برای پنج سال منتهی به سال 1398- ارایه تأییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی- داشتن گواهینامه صلاحیت بهره­برداری و نگهداری تأسیسات آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یا وجود نام آن شرکت در لیست شرکت‌های راهبر تأسیسات آب (سایتWater.nww.ir)- شرکت‌هایی که دارای قرارداد مشابه با موضوع مناقصه در منطقه پنج شهر تهران بوده و کمتر از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، امکان شرکت در مناقصه را ندارند.

مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه : پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 1.084.566.851 ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب  شماره  5- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869  به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران ارایه نمايد

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: تا آخر وقت اداری روز ­شنبه تاریخ 16/06/1398 در محل دبيرخانه شركت آب وفاضلاب منطقه پنج شهر تهران واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه اول

تاريخ بازگشایي پيشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه تاریخ 17/06/1398 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

قيمت فروش اسناد : مبلغ 1.000.000 ريال می‌باشد كه بايد به حساب شماره 1- 402537-40-869  نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران واريز گردد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب‌اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزیيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه­گران تا مورخ 17/09/1398 مي باشد.

داوطلبان مي­توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 06/06/1398 با در دست داشتن معرفي نامه به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران مراجعه نمايند.

نشاني سايت اينترنتي ‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات :http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور : http:tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد