آگهي تجديد مناقصه‌عمومی 17/98

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران در نظر دارد پروژه‌هاي

 

1-     نگهداري و راهداري راه‌هاي شهرستان‌هاي ري، ورامين، پاكدشت و پيشوا 2098004572000055(دو‌مرحله‌اي)

2-     نگهداري و راهداري راه‌هاي شهرستان‌هاي پرديس، دماوند، فيروزكوه و شميرانات 2098004572000056(دو‌مرحله‌اي)

3-     نگهداري و راهداري راه‌هاي شهرستان‌هاي تهران، اسلامشهر، رباط كريم، بهارستان، شهريار و ملارد 2098004572000057(دومرحله‌اي)

    را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دول(ستاد) برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‌آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه تاريخ 24/06/1398

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز شنبه تاريخ 06/07/1398

زمان بازگشایی پاکت‌ها  ساعت10 صبح روز شنبه تاريخ  06/07/1398

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد