وزارت راه وشهرسازی                                                                                                  

  راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص )                                                                   

                                                                                                                

             آگهي دعوت به ارزیابی‌کیفی مناقصه یک‌مرحله‌ای شماره 05-98-58  (فراخوان نخست)                                

      اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي‌کیفی از مناقصه گران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به‌شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه:  نگهداری و تعمیر ساختمان و تأسیسات اداره کل راه آهن فارس

2- مدت و محل انجام کار: از تاريخ انعقاد قرارداد به‌مدت یک‌سال شمسی و محل انجام كار اداره کل راه آهن فارس می‌باشد.

2-1- مناقصه‌گران می‌بایست دارای کد تأسیسات و کد تعمیرات و نگهداری از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  حداقل رتبه تأسیسات از سازمان برنامه‌ریزی و همچنین صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

3- برآورد مناقصه به‌مبلغ  16.872.813.567 ريال می‌باشد.

4- کلیه مناقصه‌گران برای شرکت در مناقصه از ابتدای کار تا انتهای فرآیند مناقصه می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) (www.setadiran.ir) اقدام نمایند. شماره فراخوان این مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۰9 می‌باشد.

5- پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir) ( فقط جهت رویت اسناد مناقصه و صورتجلسات مناقصه خواهد بود.

6- آخرین مهلت  دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد، روز پنج‌شنبه مورخ 28/06/98 می‌باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد، روز پنج‌شنبه مورخ 11/07/98 می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9- در پایان فرآیند ارزیابی کیفی از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به‌عمل می‌آید.

10- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: آدرس: اداره کل راه آهن فارس و تلفن: 7-36192256-071

11- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 41934-021

دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 88969737-021 و 85193768-021

 

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد