(نوبت دوم)

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله ای همزمان با ارزیابی فشرده

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد، مناقصات عمومی به‌شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد ( به‌آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثب‌ نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد (ریال)

1

اجرای طرح ایمن سازی روستای کله هو شهرستان چگنی استان لرستان

209800522200002

9.978.361.718

2

اجرای طرح ایمن سازی روستای درمره شهرستان چگنی استان لرستان

209800522200003

12.393.079.691

3

اجرای طرح ایمن سازی روستای خانه سرخ شهرستان چگنی استان لرستان

209800522200004

19.376.078.899

4

اجرای طرح ایمن سازی روستای چم خوشه شیر کش شهرستان چگنی استان لرستان

209800522200005

19.770.325.266

5

اجرای طرح ایمن سازی روستاهای چم خوشه صفر علی و خاطره شهرستان چگنی استان لرستان

209800522200006

14.864.779.571

6

اجرای طرح هادی روستای چشمه زمزم شهرستان چگنی استان لرستان

209800522200007

10.295.079.383

 

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  ساعت 13 روز یکشنبه 17/06/98 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19  روز پنجشنبه  تاریخ 21/06/98

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : ساعت 8  روز دوشنبه  تاریخ 01/07/98

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت11 روز دو شنبه  تاریخ 01/07/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌های الف

آدرس: اراک، میدان حافظیه، بلوار فاطمیه، جنب کلانتری 13، دبیرخانه  بنیاد مسکن استان مرکزی

تلفن تماس: 33663037-086

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد