آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

1-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به‌نشانی: کارگاه خوزستان جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید، به سمت منطقه جفیر، روبروی روستای جفیر ثانی، کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فلات کدپستی 6445165129

موضوع: اجرای عملیات عبور از تقاطع‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به روش HDD&CASING

2-      زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

3-1-       متقاضیان می‌توانند حداکثر به‌مدت 3 روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره‌تلفن: 36751740-061 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3-2-       هزینه خرید اسناد معادل 500.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

3-      محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت حقوقی و قرارداد های کارگاه (جفیر) تحویل نمایند.

4-      ارایه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5-      سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

6-      هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد