آگهي فراخوان شماره 9/98/ف (نوبت دوم)

شركت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي‌عام) در نظر دارد "خريد پهناي باند اختصاصي اينترنت" خود را از طريق برگزاري مناقصه به‌پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد. هدف از اين فراخوان شناسايي شركت‌هاي صاحب صلاحيت به‌منظور دعوت به مناقصه مي‌باشد.

مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه :

1-      اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع قرارداد)

2-      تصوير آگهي تأسيس در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حـــاوي معرفي صاحبان امضاءهاي مجاز

3-      گواهي اداره ثبت شركت‌ها مبني بر اعتبـار اساسنامه و موجوديت شركت

4-      مدارك مثبته ثبت‌نام اينترنتي مربوط به موديان ماليات برارزش افزوده.

5-      مجوز FCP و یا ServCo  از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتما "برابر اصل"

6-      گواهي ثبت دفتر نمایندگی فروش و ارایه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان( قرارداد نمایندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و یا سند ملکی دفتر نمایندگی و گذشت حداقل دو سال از تأسیس دفتر)

7-      حداقل سه نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان(لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی به‌همراه مدارک فنی و رزومه تخصصی، مشخصات فردی، کپی آخرین مدرک تحصیلی و سمت فرد به‌همراه چارت سازمانی)

8-      رونوشت برابر با اصل قراردادهای فروش اینترنت بالای20 مگابیت برثانیه در شهرستان سیرجان و در صورت وجود قراردادهاي منعقده با شرکت‌های منطقه گل‌گهر(موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن کارفرما ارسال گردد).

9-      شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی(مختصات و آدرس دقیق پاپ سایت‌ها و محدوده پوشش دهی)

10-    عضویت در RIPE NCC و ارایه مستندات لازم در این خصوص

11-    گواهي حسن سابقه  از قراردادهای فعلی و قبلی ( رضایت‌نامه از قراردادهای بالای 20 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر)

-        كليه مدارك و اسنادي كه به‌صورت كپي ارسال مي‌شوند بايستي برابر اصل شده باشند.

-        شرايط و مدارك ذكر شده فوق حداقل شرايط لازم جهت شركت در مناقصه مي باشد و شركت كنندگان در فراخوان كليه مدارك و مستندات فوق را تكميل و در پاكت در بسته و مهر موم شده به‌نشاني: دفتر مركزي شركت واقع در تهران، خيابان دكتر فاطمي روبري هتل لاله، ساختمان نگين، پلاك 273، دبيرخانه مركزي و يا به‌نشاني: سيرجان، كيلومتر50 جاده شيراز، مجتمع معدني و صنعتي گل گهر، دفتر كميسيون معاملات و حداكثر تا تاريخ 06/07/1398 ارسال گردد.  

-        روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد "مربوط به فراخوان شماره 9/98/ف (نوبت دوم)"

-        جهت كسب اطلاعات بيشتر و هرگونه سوال در اين زمينه مي‌توانيد با شماره تلفن: 41423328-034 و يا همراه 09133475779 آقاي مهندس آقابابايي تماس حاصل نمایيد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد