آگهي مناقصه

98-37

شركت‌ بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مناقصه‌عمومي دو‌مرحله‌اي را به‌شرح جدول ذيل برگزار نمايد:

موضوع

مبلغ سپرده(ريال)

انجام خدمات فنّي و مهندسي نگهداري وتعميرات سامانه ها و تجهيزات سيستم‌هاي علائم و منابع برق اضطراري و ارتينگ در مسيرتونل، پايانه‌ها، مركز فرمان محلي و كليه تجهيزات كنترل ترافيك مركزي شامل كليه ايستگاه‌هاي خط 4 و خط فرودگاه مهر آباد

505.000.000

 

لذا از اشخاص حقوقي واجدشرايط دعوت مي‌گردد بـه‌منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ 2.000.000 ريال بابت اسـناد و پاكات مخصوص مناقصه به‌حـساب جــاري 700802749328 بانك شهر (شعبه امام خميني(ره)كد264) در وجه شركت بهره‏ برداري راه آهن شـهري تهران و حومه تا پايان وقت اداري روز ‌شنبه مورخ 06/07/1398 به‌نشاني: تهران، خيابان انقلاب اسلامي، تقاطع حـافظ، شماره956، طبقه پنجم، مديريت امورقراردادها(مناقصات و مزايدات) مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا ساعت 16:30 روز ‌دوشنبه مورخ 08/07/1398 مي‌باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر بهسايتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

·     تأكيد مي‌گردد اسناد مناقصه فقط به‌صورت حضوري و با ارایه معرفي‌نامه رسمي، كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است.

اين آگهي در روزنامه‌هاي كثير الانتشار به چاپ رسيده و هزينه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

  شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد