آگهی تجدید مناقصه‌عام دومرحله‌ای

   شماره 2/98س

 

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 642 دستگاه کولرگازی صنعتی ACمورد نیاز خود را براساس شرایط، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان داخلی واجدشرایط و دارای صلاحیت در خصوص موضوع مناقصه خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 03/07/98 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به‌حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به‌نام شرکت ارتباطات سیار ایران(شناسه پرداخت 170009819044284) در ساعات اداری به‌نشانی: تهران، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن‌ها اسناد مذبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 13/07/98 به‌نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 14/07/98 رأس ساعت 11:30 در طبقه یازده، واحد 8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم اتخاذ خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2.889.000.000 ریال(دو میلیارد و هشتصد و هشتاد و نه میلیون ریال) بوده که باید به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارایه شود. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 88640997-81712706 تماس حاصل نمایند.

                                                                                        

                                                                                                                    اداره کل خرید

                                                                                                        شرکت ارتباطات سیار ایران

 

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد