آگهي  تجدید مناقصه‌عمومی (یک‌مرحله‌ای)  

1-مناقصه گزار: شهرداري محمديه

2-موضوع مناقصه: حفظ وحراست از تجهیزات و اماکن شهرداری و پارک بهشت وکنترل بی‌سیم آتش‌نشانی (بکارگیری 18 نفر نیرو) با برآورد تقریبی 15.200.000.000 ریال به‌مدت یک‌سال از طریق پیمانکاران واجدشرایط(دارای صلاحیت‌کار و صلاحیت ایمنی و مجوز فعالیت امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا)

2-مهلت ومحل دريافت تکمیل وتحویل اسناد: از تاريخ 03/07/98 حداكثر تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ  14/07/98 امور قراردادهاي شهرداري محمديه به‌آدرس: محمدیه، خیابان امام‌حسین (ع)، شهرداری محمدیه، محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری

4-مبلغ سپرده: به‌مبلغ760.000.000ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي ويا فيش واريزي به حساب سپرده جاري 3100002331001 به‌نام شهرداري محمديه

5-درصورتي كه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنان به‌ترتيب به‌نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

6-ساير اطلاعات وجزييات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

7-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

8- زمان ومحل بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت: روز دوشنبه مورخ 15/07/98 رأس ساعت 9:30 در محل دفتر شـــهردار می‌باشد و حضــور نماینده شرکت کنندگان با معرفی‌نامه کتبی  در جلـــسه گشایش پیشنهادات بلامانع می‌باشد.

10-هزينه نشر آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مریم نخستین  -شهردار محمديه

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد