نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای فشرده

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای فشرده همراه با ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران به‌شرح ذیل را از طریق آگهی مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه‌گران واجدشرایط می‌توانند به‌دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند:

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مدت اجرا(ماه)

تضمین شرکت درمناقصه(ریال)

صلاحیت مورد نیاز

قیمت اسناد مناقصه (ریال)

محل تأمین اعتبار

نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی منهول‌های فاضلاب در نقاط پراکنده منطقه یک شهر ارومیه

5.000.000.000

12

250.000.000

رتبه 5 و به بالا در رشته آب و داشتن گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی

1.000.000

اعتبارات جاری (منابع مالی و داخلی شرکت)

 

1)      از تاریخ 25/05/1398 لغایت 01/07/1398 با ارایه معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به‌حساب جاری سیبا شماره 01۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی، اسناد مناقصه را از نشانی: ارومیه، چهار راه مخابرات، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی «دفتر قراردادها» اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند. و برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه با شماره: ۳۱۹۴۵۳۷۴-044 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. ۲) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به‌حساب جاری سیبا شماره 0۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک (۱) از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به‌آدرس« ir http: // iets. mporg. »

با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه‌های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غيره الزامی است مناقصه‌گر به‌هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز: 1-عنوان مناقصه ۲-نام شرکت

 ۳-مدیر عامل ۴-پست الکترونیکی ۵-شماره تلفن، فکس، همراه  6-آدرس، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به‌مسئول مناقصه تحویل و یا به‌شماره ۳۱۹۴۵۳۷۶-044 فکس نمایند

 بدیهی است در صورت عدم اطلاع‌رسانی به‌کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه‌گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه‌های احتمالی اسناد به‌عهده مناقصه‌گر خواهد بود. همچنین فیش‌های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده و قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه‌گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه‌گران باید فیش‌واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت ۱۰:00 صبح مورخ 15/07/1398 محل ارومیه، چهار راه مخابرات، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی« دفتر قرارداد ها » می‌باشد

      بازگشایی پاکات مناقصه رأس ساعت 11:00 صبح مورخ 15/07/1398 خواهد بود

توجه: لازم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده لازم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت لاک و مهر شده و مجزا از پاکت مناقصه لاک و مهر شده حاوی پاکات (الف، ب، ج) تحویل دفتر قراردادها گردد.

تاریخ نشر آگهی نوبت‌اول: 25/06/1398

تاریخ نشر آگهی نوبت‌دوم: 27/06/1398

هزینه چاپ آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی (سهامی خاص)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد