آگهي تجدید اول مناقصه‌عمومي یک‌مرحله‌اي شماره 80/98

مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي در نظر دارد واگذاري امورحفاظت فیزیکی شعبه شیراز خود را از طريق مناقصه‌عمومي  به‌اشخاص حقوقی با شرایط ذیل واگذار نماید.

1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز،کرج، حصارک، سه راه پست خانه، مؤسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی . اتاق جلسات امور قراردادها و کمیسیون معاملات می‌باشد.

2-شماره تلفن‌های مؤسسه: 34570038 الی 46 و 35552194 -026 داخلی 2446

3-موضوع مناقصه: واگذاري امورحفاظت فیزیکی شعبه شیراز

4-تضمين شركت در مناقصه به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به‌مبلغ  75.000.000 ريال مي‌باشد.

 5- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روزپنجشنبه مورخ 18/07/1398 لغایت روز سه‌شنبه مورخ 30/07/1398 می‌باشد.

6-مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات: از ساعت 9 صبح لغايت 16 بعدازظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 30/07/1398 می‌باشد.

7-زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 می‌باشد.

توجه: متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به‌آدرس www.rvsri.ac.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به‌آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به‌جزء ايام تعطيل به كميسيون معاملات مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك‌دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

8- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكت‌ها بلامانع مي‌باشد.

9-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد.

تذکر :

1-نظر به اينکه اين مناقصه به‌صورت مناقصه‌عمومی يک‌مرحله‌ای انجام می‌پذيرد و در جلسه برگزار شده، برنده مناقصه انتخاب خواهد شد، لذا مناقصه‌گران می‌بايست نهايت دقت را در ارسال کامل و کافی اطلاعات درخواست شده به کميسيون معاملات به‌عمل آورند. بديهی است چنانچه به علت عدم ارسال اطلاعات کافی (رزومه، اساسنامه، تأييديه‌ها، تشويقات و ...) هريک از مناقصه‌گران از فرآيند مناقصه حذف گردند، مسوليت امر به‌عهده مؤسسه نخواهد بود.

2-نظر به اينکه برای تعيين مبلغ پايه سنوات روزانه، لازم است تا مناقصه‌گران از ميزان سنوات خدمت افراد مطلع باشند، لذا مناقصه‌گران موظف هستند تا در فاصله بين درج آگهی تا روز ارايه اسناد مناقصه، به محل انجام موضوع قرارداد مراجعه و اطلاعات لازم رادريافت وموارد مطروحه در قالب يک‌صورتجلسه فی‌مابين متصدی امر در محل انجام موضوع قرارداد و مناقصه‌گر ثبت و ضبط گردد.

تذکر مهم : بديهی است تنها کسانی می‌توانند در مناقصه شرکت نمايند که به محل انجام موضوع قرارداد مراجعه ودارای صورتجلسه فی‌مابين باشند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد