آگهی مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای(توأم با ارزیابی‌کیفی) شماره 315/98

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

موضوع مناقصه: احداث ساختمان شماره دو اتفاقات و عملیات مانه و سملقان

مهلت، محل دریافت و تحویل اسناد: روزهای کاری از تاریخ 18/07/1398 تا تاریخ 23/07/1398 و محل آن بجنورد، انتهای خیابان طالقانی غربی، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی، امور تدارکات خواهد بود.

تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 08/08/1398 و تاریخ گشایش پاکات ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 12/08/1398 می‌باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 475.495.009 ریال می‌باشد.

مبلغ خرید اسناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات به‌نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها می‌باشد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌گردد، مطلقاً ترتیب‌اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به‌آدرس اینترنتی:

1-    WWW.NKEDC.IR

2-    WWW.TAVANIR.ORG.IR

3-    WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه نمایند.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد